Top.Mail.Ru

Ліцензійна угода на використання програми

додаток "Інтеграція електронного підпису"

Ліцензійна угода на використання програми - додаток 'Інтеграція електронного підпису'

 

Шановний користувач!

Перед початком установки, копіювання або іншого використання ПО уважно ознайомтеся з умовами цієї Угоди, що є стандартною формою договору приєднання та укладається в письмовій або іншій формі, передбаченої чинним законодавством Російської Федерації. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди, ви не можете використовувати ПО. Установка, запуск чи інше начало використання ПО означає Вашу повну згоду з усіма умовами цієї Угоди та її належне укладення в порядку, передбаченому в пункті 3 статті +1286 Цивільного Кодексу Російської Федерації. Ця Угода є юридично обов'язковою угодою, якщо Ви не згодні прийняти на себе його умови, Ви не маєте права встановлювати ПО і повинні видалити всі його компоненти зі свого порталу Бітрікс24.

Ліцензійна угода (далі - Угода) укладається між Индивидуальным предпринимателем Потапенко Вадимом Александровичем (ИП Потапенко В.А.) (далі - Ліцензіар) і Користувачем (будь-яким фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі - Користувач) 'Інтеграція електронного підпису' (далі - ПО).

Основні терміни цієї Угоди:

ПО - програма для ПО 'Інтеграція електронного підпису' (як в цілому, так і її компоненти), виключні майнові права на яку на території, визначеній у п. 1.4. Угоди, належать Ліцензіару;

Демо-версія ПО - версія ПО 'Інтеграція електронного підпису' , в якій встановлено обмеження по терміну її використання і яка призначена виключно для самостійного ознайомлення Користувачем з функціональними можливостями ПО на умовах цієї Угоди і не призначена для продажу або іншого відчуження третім особам.

1.Предмет УГОДИ

 

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цією Угодою, Ліцензіар надає Користувачеві право використання ПО (проста невиключна ліцензія), яке реалізується шляхом установки (інсталяції) і запуску Користувачем ПО відповідно до його технічною документацією та умовами цієї Угоди.

1.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на ПО в цілому, так і на його окремі компоненти. ПО ліцензується як єдина програма для ЕОМ, його компоненти не можуть бути розділені і використовуватися на різних порталах Бітрікс24.

1.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання ПО і діє протягом усього терміну дії авторського права Ліцензіара на ПО, за умови належного виконання Користувачем умов цієї Угоди.

1.4. Ліцензіар надає Користувачеві право використання ПЗ на території наступних країн Росія, Україна, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Узбекистан, Туркменістан, Республіка Таджикистан, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Естонська Республіка, Республіка Молдова, Грузія, Республіка Вірменія, Республіка Азербайджан на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством Російської Федерації і цією Угодою.

 

2.Авторські права

 

2.1. ПО є результатом інтелектуальної діяльності і об'єктом авторських прав як програма для ЕОМ, які регулюються і захищені законодавством Російської Федерації про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

2.2. ПО містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить Ліцензіару. Будь-яке використання ПО в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.

2.3. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма правами використання ПО, включаючи документацію до неї, необхідними для надання Користувачеві прав на використання ПО за цією Угодою.

2.4. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

 

3.Умови використання ПЗ і обмеження

 

3.1. Ця Угода надає право установки (інсталяції), запуску і використання законно придбаної однієї копії ПО в рамках його функціональних можливостей на одному порталі Бітрікс24.

3.2. Користувач має право, повідомивши Ліцензіара, одноразово поступитися (передати) свої права і обов'язки за цією Угодою іншому Користувачеві в повному обсязі, крім передбаченого в цьому пункті Угоди права наступного відступлення (передачі) прав за цією Угодою іншим Користувачам, що обмежує можливість повторної передачі прав за цією Угодою. Зазначена поступка (передача) прав і обов'язків здійснюється за умови повного і беззастережного згоди нового користувача з усіма положеннями та умовами даної Угоди. Передаючи права використання ПО, Користувач зобов'язується повністю знищити всі копії ПО, встановлені на комп'ютерах Користувача, включаючи резервні копії. Користувач зобов'язаний надати повні дані нового Користувача для перереєстрації на нього прав використання ПО відповідно до цієї Угоди.

Поступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена (i) побічно або через будь-яку третю особу, а також (ii) в разі використання Користувачем Демо-версії ПО, щодо якої встановлюється повна заборона відчуження первісним Користувачем.

3.3. Користувач має право змінювати, додавати або видаляти будь-які файли придбаного ПО тільки в випадках, передбачених Законодавством Російської Федерації про авторське право.

3.4. Забороняється видаляти будь-яку інформацію про авторські права.

3.5. Забороняється будь-яке використання ПО, яке суперечить чинному законодавству Російської Федерації.

 

4.Відповідальність сторін

 

4.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством Російської Федерації.

4.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання ПО, навіть в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або по будь-яким позовом третьої сторони.

 

5.Oбмежена гарантія

 

5.1. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання Технічної підтримки консультування Користувача з питань, пов'язаних з функціональністю ПО, особливостями установки і експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем на умовах і в протягом усього терміну дії цієї Угоди, а також відповідно до чинним законодавством Російської Федерації без виплати додаткової винагороди.

5.2. Всі оновлення ПЗ є її невід'ємною частиною і використовуються виключно разом з ПО як єдина програма для ЕОМ в порядку, передбаченому в цій Угоді, якщо інші умови використання таких оновлень не будуть передбачені в окремому ліцензійному договорі.

5.3. Якщо при використанні ПО будуть виявлені помилки, Ліцензіар зобов'язується виправити їх в максимально короткі терміни і випустити нову, виправлену версію ПО. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як ПО тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕОМ сторонніх розробників, операційною системою і апаратними ресурсами комп'ютера Користувача, і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара.

5.4. У разі недотримання будь-якого з пунктів розділу 3 цієї Угоди, Користувач автоматично втрачає право на отримання оновлень (нових версій) ПО.

 

6.Дія, зміна і розірвання УГОДИ

 

6.1. Ця Угода укладена і тлумачиться відповідно до законодавства Російської Федерації.

6.2. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди по використанню ПО Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Користувача.

6.3. При розірванні цієї Угоди Користувач зобов'язаний припинити використання ПО повністю і знищити всі копії ПО, встановлені на своєму порталі Бітрікс24, включаючи резервні копії і всі компоненти ПО.

6.4. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який час, повністю видаливши ПО.

6.5. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.

6.6. Ця Угода також поширюється на всі оновлення (нові версії) ПО, що надаються Користувачеві протягом терміну його дії, якщо тільки при оновленні ПЗ Користувачеві не буде запропоновано ознайомитися і прийняти окремий ліцензійний договір або доповнення до цієї Угоди.

 

7.Контактна інформація Ліцензіара

ИП Потапенко В.А.

тел.: 8 (383) 304 99 50

Email.: esign-support@office.e2e4gu.ru

 

Останнє оновлення - 27 'серпня' 2021г.