Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

 

Компанія e2e4gu.ru (Индивидуальный предприниматель Потапенко Вадим Александрович 'ИП Потапенко В.А.') (далі - Компанія) поважає право кожної людини на конфіденційність.

Для використання деяких служб, програм і продуктів Компанії (далі - Продукти Компанії) може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації Компанії. Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій програм або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять пояснення, як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності задайте питання.

Ці Умови про конфіденційність регулюють відносини між Компанією та будь-яким фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі - Користувач) по обробці Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження та безпеку наданої Користувачем і / або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов про конфіденційність поширюються на всю інформацію, яку Компанія та / або його афілійовані або інші уповноважені особи, що діють від імені Компанії, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів Компанії.

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів Компанії означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність і зазначеними в них умовами обробки Вашої персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов про конфіденційність, Ви не маєте права використовувати Продукти Компанії і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп'ютера (ЕОМ).

 

1.Персональна інформація, яку збирають і обробляється Компанією в рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:

 

1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає Компанії при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів Компанії (в т.ч. активація) або в рамках їх використання (в т.ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки).
Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.

1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів Компанії Користувачем, в т.ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів Компанії, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали і повідомлення, які він відправляв і одержував, при цьому Компанія залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах) .

1.3. Призначені для користувача дані - будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти Компанії.

1.4. Інша інформація про Користувача, яку отримує Компанія виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.

 

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

 

Збір, зберігання і обробка зазначеної в розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно в наступних конкретну мету:

2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів Компанії;

2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (в тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачу) і реєстрації дій Користувача Компанія використовує Cookies.

2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем в рамках укладених з Компанією договорів або угод.

2.4. Для проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (в т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються Компанією).

2.5. Для розсилки новинних та інформаційних повідомлень про можливості та оновлення програмного забезпечення

 

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

 

3.1. Зберігання (в тому числі зміна і видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів Компанії, технічною документацією до них, а також ліцензованими на їх використання.

3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках:
3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права Компанії і / або відповідне Ліцензійна угода.
3.2.4. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства РФ про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством РФ випадках.

3.3. При обробці персональних даних користувачів Компанія керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».

 

4. Обмеження відповідальності

 

4.1. Компанія не ініціює розміщення персональної інформації при використанні Продуктів Компанії, не контролює її достовірність і актуальність, проте компанія залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності переданої йому інформації Користувачем.

4.2. При розміщенні (надання Компанії) персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями з положеннями цих Умов про конфіденційність.

4.3. Компанія не може зберегти конфіденційність персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту Компанії; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

 

5. Захист персональної інформації

 

Компанія приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до неї, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональної інформації, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональної інформації, в тому числі:
- Використовує RSA-шифрування в Продуктах Компанії.
- Постійно удосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.

 

6. Прикінцеві положення 

 

Ці Умови про конфіденційність можуть бути змінені Компанією в односторонньому порядку шляхом розміщення їх нової редакції в мережі Інтернет за адресою https://b24esign-doc-ru.bitrix24.site/privacy_policy/. У разі розбіжності Умов про конфіденційність з положеннями ліцензійної угоди Користувачем, переважну силу має Ліцензійна угода.

 

7. Контактна інформація Контактна інформація

ИП Потапенко В.А.

тел.: 8 (383) 304 99 50

Email.: esign-support@office.e2e4gu.ru

 

Останнє оновлення - 27 'серпня' 2021г.